1993 թ. (դեկտեմբեր)

  • Նավասարդյան Աշոտ (ՀՀԿ նախագահ)
  • Մարգարյան Անդրանիկ (ՀՀԿ խորհրդի նախագահ)
  • Մանուկյան Սերգեյ
  • Մինասյան Գագիկ
  • Զոհրաբյան Ռազմիկ
  • Լալայան Մուշեղ
  • Նահապետյան Հայկ