1993 թ. (փետրվար)

  • Նավասարդյան Աշոտ (ՀՀԿ նախագահ)
  • Շահազիզյան Սիմոն (ՀՀԿ խորհրդի նախագահ)
  • Զոհրաբյան Ռազմիկ
  • Մալխասյան Արթուր
  • Մարգարյան Անդրանիկ
  • Մինասյան Գագիկ
  • Մանուկյան Սերգեյ
  • Նահապետյան Հայկ