1995

  • Բախշյան Յուրի
  • Մարգարյան Անդրանիկ
  • Սահակյան Գալուստ
  • Նավասարդյան Աշոտ