Հարությունյան Արսեն Կոլյայի

Հարությունյան Արսեն Կոլյայի

1979թ. հունվարի 20, ք. Երևան
1995-2000թթ. - Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, ընդհանուր տնտեսագիտական ֆակուլտետի Ազգային էկոնոմիկա բաժին, տնտեսագետ
1997 - 2001թթ. - «Միավորված բանկ» ԲԲԸ, արտարժութային գործառնությունների բաժնի մասնագետ
2001 - 2003թթ. - Նոր Նորքի թաղապետարան, առաջին կարգի մասնագետ
2003 - 2010թթ. - «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ, ֆինանսական բաժնի տնտեսագետ, այնուհետև առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, ֆինանսական վարչության պետի տեղակալ
2010 թ. - հայ-գերմանական «MVV Decon» LLC - «MVV Energy» LLC - «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ կոնսորցիում, ջրային ընկերությունների ֆինանսական փորձագետ
2010 - 2011թթ. - «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ, Ջրային Ընկերությունների Կառավարման վարչության պետի տեղակալ, «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ, ֆինանսական գծով տեղական տնօրեն
2011 - 2012թթ. - «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ, տնօրենի տեղակալ կոմերցիայի գծով
2013թ. հունվարի 14-ից - «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ, տնօրեն
2013թ. հուլիսի 15-ից «Էյ-Ի-Ջի Սերվիս» ՍՊԸ, Գլխավոր տնօրեն
04.10.2016թ - 04.11.2016թ. - ՀՀ ԳՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Նախագահ
2016թ. նոյեմբերի 4-ի ՀՀ վարչապետի N 1023-Ա որոշմամբ ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ախագահ
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա