Կանանց ոլորտային ստորաբաժանում

Խորհրդի նախագահ`
Կարինե Աճեմյան

 

ՀՀԿ կանանց ոլորտային ստորաբաժանման աշխատանքները կազմակերպող, համակարգող մարմինը Կանանց խորհուրդն է, որը հիմնադրվել է 2001թ.։ Կանանց խորհուրդը գործում է ՀՀԿ կանոնադրության հիման վրա:

Համագործակցելով կուսակցության բոլոր կառույցների հետ՝ Կանանց խորհուրդը ծրագրում և կատարում է իր աշխատանքները`

 • ՀՀԿ գաղափարախոսության, կանոնադրական խնդիրների և ծրագրերի կատարման և քարոզչության ուղղությամբ.
 • Հայկական հոգևոր, մշակութային և պատմական արժեքների քարոզչության ուղղությամբ՝ ելնելով Ազգի և Հայրենիքի հավիտենականության գաղափարներից.
 • Կանանց, ընտանիքի, մայրության և մանկության բազմապիսի հիմնախնդիրների վերհանման և լուծման ուղղությամբ, ելնելով յուրաքանչյուր անհատի, ընտանիքի, հետևաբար և Ազգի արժանավայել կեցությունն ապահովելու հրամայականից.
 • Ժողովրդավարական և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, հայոց պետականության ամրապնդմանը նպաստելու ուղղությամբ:

Կանանց խորհուրդը բաղկացած է 12 անդամներից`

 1. Աճեմյան Կարինե -  ՀՀ 6-րդ գումարման ԱԺ պատգամավոր,
 2. Ալեքսանյան Աննա
 3. Բաղդասարյան Ջեմմա -  ՀՀ 6-րդ գումարման ԱԺ պատգամավոր
 4. Գասպարյան Գայանե- ՀՊԱՀ մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ, ագր.գիտ.թեկնածուտնօրեն, Գավառի կանանց մարզային խորհրդի նախագահ
 5. Գրիգորյան Աննա
 6. Դանիելյան Վարսիկ
 7. Եսայան Մարգարիտ - ՀՀ 6-րդ գումարման ԱԺ պատգամավոր
 8. Խուլյան Լուսինե
 9. Ղարիբյան Սոնա
 10. Նավասարդյան Անուշ
 11. Պետրոսյան Շուշան - ՀՀ 6-րդ գումարման ԱԺ պատգամավոր
 12. Սուքիասյան Գոհար
   

Կանանց խորհրդի կազմում գործում են կազմակերպչական, գաղափարաքարոզչական, մշակութային, կրթական, սոցիալական հարցերի, առողջապահության, կանանց ձեռներեցության, հասարակության մեջ կանանց դերի բարձրացման հանձնաժողովները: